«آتش» واقعی است

اسمش سارا نبود، اختلال دوقطبی داشت و قبلا هم یک‌بار اقدام به خودکشی کرده بود. این حرف‌ها را خواهر دختری به روزنامه ‏شهروند گفته که به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه به 6ماه زندان محکوم شده و مقابل دادگاه خودسوزی کرده. هر کدام‌شان ‏کافی برای آن‌که زهر خبر کمتر شود. اصل ماجرا اما همان […]