افزایش قاچاق موادمخدر باعث تقویت گروه‌های تروریستی می‌شود

خوراک تروریست‌ها را قطع کنیم

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش تولیدات موادمخدر در افغانستان از ٢٠٠تن به بیش از ٩هزار تن خبر داده و این یعنی فاصله معنادار. البته این افزایش محصول یکی، دو‌سال نیست و نتیجه پروسه‌ای طولانی‌تر است. اگر مساحت مزارع زیرکشت خشخاش در افغانستان را طی سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠١٨ مقایسه کنیم، بی‌شک توجیه افزایش […]