هنوز مردم صحرانشین سیه‌پوشند

به این عکس‌ها نگاه کنید، اینها تنها گوشه‌ای از داستان شیدایی و دلدادگی‌ هزار و چندصدساله است. مکان مشخصی هم ندارد. دایره‌ این دلدادگی هم شهر و کشور و قاره نمی‌شناسد؛ هر گوشه‌ای از عالم هرکسی به نحوی این دلدادگی را نشان می‌دهد. همه جا هستند هرجا که نشانه‌ای برای دلدادگی باشد، خاصیت این شور چند‌هزارساله است. اصلا اسم این صفحه رامی‌توان گذاشت قاب…

قاب‌هایی از فینال عصر جدید

بعد از تماشای این عکس‌ها، گزارش «نیره خادمی» را بخوانید از پشت‌صحنه فینال مسابقه عصر جدید و یادداشت «سیامک رحمانی» درباره عصر جدید کاری علیخانی را هم از دست ندهید.

زندگی در سیستان و بلوچستان

خشکسالی، بیش از دو دهه امان بریده است؛ از همه مردم جنوب شرق ایران؛ آنها که روزگاری در انبار غله زیست می‌کردند، حالا بادهای ۱۲۰ روزه را ۱۸۰ روز و حتی بیشتر به جان می‌خرند. آسیب‌های خشکسالی پی‌درپی بی‌شمار است